Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XV sesji w dniu 27.01.2012 roku

  • pdf Nr_XV_127_12.pdf - w sprawie ustalenia doatcji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy Opoczno - Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala
  • pdf Nr_XV_128_12.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/102/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok
  • pdf Nr_XV_129_12.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2012
  • pdf Nr_XV_130_12.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf Nr_XV_131_12.pdf - w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów sołectw: Januszewice, Adamów, Bielowice, Mroczków Duży, Stużno Kolonia, Kliny, Ostrów
  • pdf Nr_XV_132_12.pdf - w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego między ulicami: Waryńskiego, 17-go Stycznia, rzeką Drzewiczką, a granicą administracyjną miasta od strony południowo-wschodniej
  • pdf Nr_XV_133_12.pdf - w sprawie zgłoszenia inicjatywy o ustanowienie patrona Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XV_134_12.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Surma
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-08 12:46 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-08 12:46 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 15:31 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński