Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie podjęte na II sesji w dniu 6.12.2006r.

 • pdf Nr_II_5_06.pdf - w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_II_6_06.pdf - w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_II_7_06.pdf - w sprawie wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_II_8_06.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_II_9_06.pdf - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • pdf Nr_II_10_06.pdf - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Opoczno w roku 2007
 • pdf Nr_II_11_06.pdf - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości
 • pdf Nr_II_12_06.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • pdf Nr_II_13_06.pdf - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Opoczna
 • pdf Nr_II_14_06.pdf - w sprawie ustalenia dla Burmistrza Opoczna miesięcznego limitu kilometrów na jazdy
 • pdf Nr_II_15_06.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2006-12-12 08:44 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2006-12-12 08:44 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-16 00:58 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński