Urząd Miejski w Opocznie

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

 

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

Spisobus w Gminie Opoczno

Gminne Biuro Spisowe w Opocznie informuje, iż w ramach trwającego aktualnie Powszechnego Spisu Rolnego zorganizowane zostanie w naszej gminie Mobilne Miejsce Spisowe w postaci SPISOBUSA.

SPISOBUS zlokalizowany będzie w Opocznie przy ul. Szewskiej
(na Targowisku Miejskim na placu za Kościołem Św. Bartłomieja w Opocznie)

w dniu 5 listopada 2020r. (czwartek) w godzinach 9.00-14.30

Aby dokonać spisu rolnik winien mieć ze sobą numer gospodarstwa przesłany przez Prezesa GUS  lub numer producenta rolnego nadany przez ARiMR oraz PESEL.

ROLNIK SPISANY W SPISOBUSIE NIE WYJDZIE Z PUSTYMI RĘKAMI – otrzyma prezent-niespodziankę!.

Spis  w Mobilnych Miejscach Spisowych dokonywany będzie przy pomocy rachmistrzów z Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Zainteresowanych rolników prosimy o telefoniczne zgłoszenie się do Gminnego Biura Spisowego w Opocznie pod numerem telefonu 44 - 786-01-67 celem ustalenia godziny spisu.

Podczas spisu zachowane będą zasady reżimu sanitarnego.

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r..

/-/  Janusz Dygaszewicz
Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego

Dyżury Gminnego Biura Spisowego

Gminne Biuro Spisowe w Opocznie informuje, że na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego  do dnia 30 listopada 2020 roku zorganizowane zostały dyżury, które pełnią członkowie GBS.
Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu: poniedziałek , środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.30, piątek 7.30-14.30, a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne) po godzinach pracy Urzędu.
Kontakt telefoniczny:
01.10.2020 – 30.11.2020:
1. Beata Wojtarek  – Z-ca: GKS: 887 267 327
2. Włodzimierz Gregorczyk – Koordynator GBS: 601 329 629
3. Anna Król – Członek GBS: 500 349 375
4. Włodzimierz Wroński – Członek GBS: 887 380 370

W przypadku pytań dotyczących spisu rolnego zachęcamy do kontaktu z infolinią pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8.00 do 20.00)

Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, które zgłoszą  się do naszej akcji, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma prezent – niespodziankę!*. Na upominek składać się będą losowo wybrane gadżety spisowe (parasole, koce piknikowe, ładowarki indukcyjne, zestawy piśmiennicze, notesy, smycze, kubki termiczne, torby, powerbanki, pendrive’y i wiele innych).

Aby otrzymać upominek należy:

 • wejść na stronę https://spisrolny.gov.pl ,
 • przejść do aplikacji spisowej,
 • dokonać samospisu,
 • przesłać na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl  chęć udziału w akcji  „Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!”  wraz z  danymi do wysyłki**, na które należy wysłać upominek,

50 pierwszych gospodarstw rolnych, które W PEŁNI zakończą SAMOSPIS gospodarstwa, a kompletność ich formularza zostanie pomyślnie zweryfikowana – otrzyma upominek.

*  Wysyłka upominków nastąpi po zakończeniu spisu (nie później niż do końca grudnia 2020).

** Przekazując dane kontaktowe wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Statystyczny w Łodzi w ramach akcji promocyjnej dla użytkowników gospodarstw rolnych z terenu województwa łódzkiego „Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!" Pełną informację nt. przetwarzania przez US Państwa danych uzyskacie Państwo na stronie https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki/

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku
 • pdf Informacja.pdf - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Formularz.docx - Formularz zgłoszeniowy
 • pdf RODO.pdf - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

 • osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl  

Załączniki

 • pdf Nr_91_2020.pdf - w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i powołania Gminnego Biura Spisowego na terenie Gminy-Miasta Opoczno
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2020-06-09 13:53 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2020-06-09 13:53 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-28 14:36 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz