Urząd Miejski w Opocznie

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

 • pdf Lasota_J.pdf - Jacenty Lasota - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
 • pdf Krzysztofik_E.pdf - Ewa Krzysztofik - Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności
 • pdf Bednarczyk_S.pdf - Stanisława Bednarczyk - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
 • pdf Chomicz_M.pdf - Maria Chomicz - p.o Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Miązek_S.pdf - Stanisław Miązek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
 • pdf Karbownik_E.pdf - Elżbieta Karbownik - Główna Księgowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Ziębicki_M.pdf - Marek Ziębicki - Naczelnik Wydziału Oświaty
 • pdf Wrońska_A.pdf - Agnieszka Wrońska - Kierownik Zespołu ds. Ewidencji Ludności
 • pdf Susik_I.pdf - Iwona Susik - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
 • pdf Snopczynski_a.pdf - Andrzej Snopczyński - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Zarządy Spółek

 • pdf Bąkiewicz_Z.pdf - Zdzisława Bąkiewicz - Prezes Zarządu ZGM Sp. z o.o.
 • pdf Nowacka_M.pdf - Magdalena Nowacka - Członek Zarządu, Główny Księgowy MPK sp z o.o.
 • pdf Konecki_M.pdf - Konecki Michał - Prezes Zarządu PGK sp z o.o.
 • pdf Kopania_A.pdf - Andrzej Kopania - Prezes Zarządu MPK sp z o.o.
 • pdf Gross_K.pdf - Krzysztof Gross - ZGM Sp. z o.o. - Główny Specjalista ds. techniczno-inwestycyjnych
 • pdf Ziębicka_J.pdf - Janina Ziębicka - Członek Zarządu, Główny Księgowy PGK sp z o.o.
 • pdf Pacan_J.pdf - Jacek Pacan - były Prezes Zarządu PGK sp z o.o.

Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie/zakończenie kadencji

 • pdf Grabowski_A.pdf - Adam Grabowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie - rozpoczęcie kadencji
 • pdf Misiurski_J.pdf - Jerzy Misiurski - p.o Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - rozpoczęcie kadencji
 • pdf Miękus_Z.pdf - Zdzisław Miękus - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie - rozpoczęcie kadencji
 • pdf Sliwka_A.pdf - Andrzej Śliwka - p.o Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakończenie kadencji
 • pdf Nalewcyznska_A.pdf - Anna Nalewczyńska - Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno - rozpoczęcie kadencji
 • pdf Jazwiec_A.pdf - Anna Jaźwiec - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Opocznie - zakończenie kadencji
 • pdf Rurarz_T.pdf - Tomasz Rurarz - Radny Rady Miejskiej w Opocznie - rozpoczęcie kadencji
 • pdf Wiktorowicz_B.pdf - Beata Wiktorowicz - Radna Rady Miejskiej w Opocznie - rozpoczęcie kadencji

Kierownicy jednostek

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-03-17 09:49 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2016-03-17 09:49 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-02-02 10:49 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński