Urząd Miejski w Opocznie

Obwodowe Komisje Wyborcze

  • pdf Nr_26_2024.pdf - Uchwała nr 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r.w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  • pdf Zgłoszenie_1.pdf - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - wzór
  • pdf Zgłoszenie.pdf - Wzór zgłoszenia kandydatów na członków OKW - wyborca
  • pdf Nr_43_2024.pdf - Uchwała nr 43/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2024-02-08 13:43 Autor : Wojciech Wiktorowicz Data publikacji : 2024-02-08 13:43 Osoba udostępniająca na stronie : Wojciech Wiktorowicz Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-23 08:02 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz