Urząd Miejski w Opocznie

Obwieszczenia, zarządzenia, komunikaty i postanowienia

  • pdf Rozporządzenie.pdf - Rozporzadzenie Rezesa Rady Ministrów Dz. U. z 2024 r. poz.109 w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie nr 24/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
  • pdf Obwieszczenie.pdf - OBWIESZCZENIE Burmistrza Opoczna z dnia 7 lutego 2024 roku Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
  • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie Nr 8/2024Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu opoczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie Nr 16 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dn. 01.02.2024r. w sprawie zmian w podziale Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania
  • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie nr 116/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Opoczno w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  • pdf Postanowienie.pdf - Postanowienie nr 120/2024 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Opoczno w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  • pdf Zarządzenie.pdf - Zarządzenie nr 61/2024 Burmistrza Opoczna z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opoczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
  • pdf Wykaz.pdf - Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2024-02-08 13:37 Autor : Wojciech Wiktorowicz Data publikacji : 2024-02-08 13:37 Osoba udostępniająca na stronie : Wojciech Wiktorowicz Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-23 08:10 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz