Urząd Miejski w Opocznie

Miejska Komisja Wyborcza

  • pdf Informacja.pdf - informacja o losowaniach Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II
  • pdf Uchwała.pdf - UCHWAŁA NR 25/2024PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJz dnia 23 stycznia 2024 r.w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawyoraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  • pdf Zgłoszenia_2.pdf - Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych - wzór
  • pdf Nr_43_2024.pdf - Uchwała nr 43/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2024-02-08 13:42 Autor : Wojciech Wiktorowicz Data publikacji : 2024-02-08 13:42 Osoba udostępniająca na stronie : Wojciech Wiktorowicz Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-23 08:04 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz