Urząd Miejski w Opocznie

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30 - 16:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

 Zapraszamy do Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się
w budynku F Urzędu Miejskiego w Opocznie 

Wejście od ul. Staromiejskiej ( dawne wejście do Straży Miejskiej)

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA:

mail: umopoczno@um.opoczno.pl  tel. (+48 44) 786 01 48

to podstawowy punkt konsultacyjny w sprawach organizacyjnych Urzędu Miasta, „punkt pierwszego kontaktu”, pozyskiwania informacji publicznych oraz innych informacji istotnych dla mieszkańców gminy.
BOI umiejscowione jest w strukturze Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego nadzorowanego przez Sekretarza Miasta. 
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA realizuje ideę jawności działania administracji publicznej.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA ZAPEWNIA:

- profesjonalizm obsługi,
- przejrzystość procedur,
- pełną jawność kontaktu mieszkańca z urzędnikiem,
- skrócenie czasu załatwiania spraw w Urzędzie,
- dogodne warunki techniczne obsługi mieszkańca,
- szeroką dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych,
- nowoczesną organizację pracy Urzędu,
- monitorowanie skuteczności i terminowości pracy urzędników.

W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA UZYSKASZ:

- wyczerpującą informację o trybie załatwienia określonej sprawy, wymaganych dokumentach, terminach, opłatach, trybie odwoławczym,
- druki wniosków i formularzy oraz pomoc w ich wypełnieniu,
- informacje o strukturze organizacyjnej Urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych i pomocniczych,
- informacje o prawie miejscowym, w tym wysokości opłat i podatków lokalnych,
- informacje o organizowanych przetargach,
- informacje o innych instytucjach i urzędach funkcjonujących w mieście,
- informacje o planowanych imprezach miejskich i uroczystościach,
- materiały promocyjne.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2005-01-24 09:34 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2005-01-24 09:34 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-02 13:02 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz