Urząd Miejski w Opocznie
 • ZARZĄDZENIE NR 132/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 23 lipca 2021 r.

  zmieniające zarządzenie Nr 181/2019 z dnia 19 września 2019 roku w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, legalności i oszczędności oraz potwierdzania prawidłowości merytorycznej wydatków

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 131/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 21 lipca 2021 r.

  w sprawie upoważnienia do przeprowadzania rokowań w sprawie zbywania lokali komunalnych

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 130/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 21 lipca 2021 r.

  w sprawie w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz udziałami w gruncie i częściach wspólnych niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków oraz samodzielny lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Opoczno

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 129/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 15 lipca 2021 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania p.n.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kliny

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 128/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 14 lipca 2021 r.

  zmieniające Zarządzenie nr 49/2021 Burmistrza Opoczna z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego pn. "Gmina Opoczno w obiektywie mieszkańców” oraz przyjęcia Regulaminu konkursu

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 127/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 13 lipca 2021 r.

  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 126/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 13 lipca 2021 r.

  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wygnanowie

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 125/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 13 lipca 2021 r.

  w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśnicy

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 124/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 12 lipca 2021 r.

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu  dla osoby zatrudnionej na stanowisku Zastępcy Dyrektora  w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miejskim w Opocznie

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 123/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 7 lipca 2021 r.

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 122/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 6 lipca 2021 r.

  w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Opoczno 2021/2022

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 121/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 2 lipca 2021 r.

  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia  Regulaminu przetargu

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 120/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 1 lipca 2021 r.

  w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia oraz oddania w użyczenie. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 1 lipca 2021 r.

  w sprawie nabycia do zasobu  mienia komunalnego  nieruchomości gruntowej położonej w Kraśnicy.

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 118/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 30 czerwca 2021 r.

  w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Sitowa oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 117/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 30 czerwca 2021 r.

  w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego mienie likwidowanego zakładu budżetowego Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala" do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 116/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 29 czerwca 2021 r.

  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2021 rok

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 115/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 23 czerwca 2021 r.

  w  sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Wykonanie pobocza z kostki brukowej  Mroczków Gościnny - Mroczków Duży

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 114/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 23 czerwca 2021 r.

  w sprawie  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n. Budowa oświetlenia Św. Łukasza w ramach realizacji zadania p.n. Budowa oświetlenia ul. Św. Łukasza + PT

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 113/2021
  BURMISTRZA OPOCZNA
  z dnia 23 czerwca 2021 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Opocznie oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 2 w Opocznie

  Więcej
Data stworzenia : 2020-12-02 11:13 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2020-12-02 11:13 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-02 11:22 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz