Urząd Miejski w Opocznie
 • ZARZĄDZENIE NR 79/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 21 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 77/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 20 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie ograniczenia wydatków budżetowych

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 76/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 15 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 14 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza, ul. Armii Krajowej 1 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 73/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej położonej w Kolonii Ziębów. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 72/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 13 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie ogłoszenia    wykazu    nieruchomości    przeznaczonych    do    sprzedaży    oraz    do wydzierżawienia 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 70/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 7 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie Panu Jackowi Stępniowi

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 69/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 6 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia  Regulaminu przetargu 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 68/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 6 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 6 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 67/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 6 kwietnia 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obr. Sitowa oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 66/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 30 marca 2021 r. 
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2021 rok

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 65/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 30 marca 2021 r. 
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Muzeum Regionalnego w Opocznie

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 64/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 30 marca 2021 r. 
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 63/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 30 marca 2021 r. 
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 30 marca 2021 r. 
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2020 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego.

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 61/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 29 marca 2021 r. 
  w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Opocznie

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 60/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 25 marca 2021 r. 
  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto dla Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

  Więcej
Data stworzenia : 2020-12-02 11:13 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2020-12-02 11:13 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-02 11:22 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz