Urząd Miejski w Opocznie

Wydziały/Zespoły Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wydział Rozwoju Miasta

Wydział mieści się w budynku "E"
Do zakresu działania tej komórki należy m.in.:

  • wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób,
  • opracowywanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych planów wynikających z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym,
  • prowadzenie spraw związanych z nadaniem numerów porządkowych nieruchomościom oraz nazewnict placów i ulic,
  • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów,

Data wytworzenia: 2019-01-02 08:52 Autor: Włodzimierz Wroński Data publikacji: 2019-01-02 08:52 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-06 Osoba modyfikująca: Włodzimierz Wroński
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-01-02 08:23 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-01-02 08:23 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-02 08:32 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński