Urząd Miejski w Opocznie

usługa e-Podatki to całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji

 o wszystkich posiadanych zobowiązaniach finansowych

wobec Gminy Opoczno 

 

Informacje o zobowiązaniach podatkowych na terenie Gminy Opoczno dostępne przez internet – niezależnie od lokalizacji i czasu wystarczy dostęp do Internetu, także z kawiarenki internetowej lub kiosku informacyjnego. Usługa ePodatki umożliwia  osobom fizycznym i prawnym możliwość bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek. Dodatkowo, możliwe będzie w przyszłości opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości internetowej płatnika.

Korzystanie z usługi
Korzystanie z usługi jest dla podatnika bezpłatne – Warunkiem jest rejestracja poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza . na podstawie którego urzędnik decyduje o przyznaniu uprawnień do przeglądania danych i ich zakresie, a następnie drogą mailową zaprasza podatnika do odebrania haseł, koniecznych do korzystania z usługi  ePodatki oraz weryfikacji jego tożsamości. Od tej pory nie ma więcej konieczności odwiedzania urzędu w celu ustalenia wymiaru podatków i opłat lub należności, pozostałych do opłacenia – wystarczy komputer z dostępem do Internetu!

ePodatki w działaniu

Po zalogowaniu się do systemu podatnik ma dostęp do kompletu informacji o wszystkich swoich nieruchomościach z terenu gminy, a także danych dotyczących dzierżaw i użytkowania wieczystego. Po wybraniu jednej z nich, otrzymuje informację o sposobie naliczenia podatku lub opłaty, o wysokości poszczególnych rat i terminie ich płatności, a także o istniejących zaległościach i należnych odsetkach. Informacje są pobierane bezpośrednio z bazy danych urzędu, są identyczne z tymi, którymi dysponują urzędnicy. Zastosowane technologie (algorytm szyfrujący RSA) zapewniają bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych.

Korzyści:

 • urzeczywistnienie idei e-Urzędu – informacje są dostępne dla podatników niezależnie od ich lokalizacji, przez 24 godziny na dobę, są identyczne z tymi, które posiada Urząd Miejski w Opocznie,
 • oszczędność czasu – dla ustalenia wymiaru podatków i opłat, należności pozostałych do opłacenia lub dla uregulowania płatności nie ma konieczności odwiedzania urzędu, co odciąży urzędników poprzez ograniczenie odwiedzin petentów i rozmów telefonicznych,
 • ułatwienie ściągalności należności – informacja o należnościach zawsze wraz z aktualnymi, należnymi odsetkami.

 

Rejestracja online

Wniosek złożyć można za pośrednictwem sieci internet (on-line) pod adresem www.umopoczno.epodatnik.info , użytkownik po wypełnieniu niezbędnych pół formularza i wysłaniu wniosku otrzyma potwierdzenie na podany podczas rejestracji adres mailowy, następnie zobowiązany jest zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Opocznie w celu potwierdzenia tożsamości i otrzymania dostępu do usługi.

W celu skorzystania z Systemu Użytkownik zobowiązany jest do: 

 • prawidłowego i czytelnego wypełnienia Wniosku  zgłoszeniowego poprzez podanie 
   w zależności od formy prawnej:

osoba fizyczna: imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, numeru i serii dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu e-mail;
podmiot niebędący osobą fizyczną: nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, imię i nazwisko osoby upoważnionej do rejestracji w Systemie, seria i numer dowodu osoby upoważnionej, rodzaj dokumentu upoważniającego do reprezentacji, numeru telefonu, adres e-mail

 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. 
   o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. , poz. 926 z późn.zm.),
 • wyrażenia zgody na korzystanie z Systemu na zasadach i warunkach określonych 
  w Regulaminie,

 

 

 


Data wytworzenia: 2016-01-12 11:13 Autor: Badura Dariusz Data publikacji: 2016-01-12 11:13 Osoba udostępniająca na stronie: Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-16 Osoba modyfikująca: Badura Dariusz

Druki do pobrania

 • pdf zarzadzenie_epodatki.pdf - Zarządzenie Nr 277/15 Burmistrza Opoczna z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-Podatkiw Urzędzie Miejskim w Opocznie
 • pdf regulamin epodatki.pdf - Regulamin korzystania z systemu e-Podatki
 • pdf Wniosek_osob_fizyczne.pdf - Wniosek dla osób fizycznych o założenie/modyfikację/usunięcie** bezpłatnego konta w systemie informatycznym umożliwiającym dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych (e-Podatki) na terenie Gminy Opoczno.
 • pdf Wniosek_osoby_prawne.pdf - Wniosek dla osób prawnych o założenie/modyfikację/usunięcie** bezpłatnego konta w systemie informatycznym umożliwiającym dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych (e-Podatki) na terenie Gminy Opoczno.
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-01-12 08:16 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2016-01-12 08:16 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2022-02-21 09:36 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz