Urząd Miejski w Opocznie

Wykonanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w podziale na 6 zadań

Zadanie 1 - dla fragmentu dla terenu w sołectwie Kruszewiec Kolonia

Zadanie 2 - dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Wojciecha Kossaka

Zadanie 3 - dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ulicy św. Mateusza

Zadanie 4 - dla terenów inwestycyjnych położonych w obrębie 23 miasta Opoczna

Zadanie 5 - dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic: Edmunda Biernackiego, Marii Curie -Skłodowskiej oraz alei Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego

Zadanie 6 - dla obszarów sołectw: Libiszów, Libiszów - Kolonia, Międzybórz, Sobawiny

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-07-19 11:38 Autor: Paulina Jędrasik/Emilia Rutowicz/Beata Tworek/Danuta Urbańczyk/Edyta Brzeska Data publikacji: 2023-07-19 11:38 Osoba udostępniająca na stronie: Paulina Jędrasik Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-19 Osoba modyfikująca: Paulina Jędrasik
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-20 13:19 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy