Urząd Miejski w Opocznie

ZARZĄDZENIE NR 194/2021
BURMISTRZA OPOCZNA
z dnia 19 listopada 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów do jej przeprowadzenia

Na podstawie art. 4 ust. 5, w związku z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ) oraz Zarządzenia Nr 105/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, zarządzam co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 191/2021 Burmistrza Opoczna z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów do jej przeprowadzenia, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 pkt 1, lit.a, otrzymuje brzmienie:
„a) Grzegorz Piekarski - przewodniczący zespołu,”
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Opoczno.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Opoczna
Dariusz Kosno

Załączniki do pobrania

  • pdf Nr_194_2021.pdf [200 KB] - ZARZĄDZENIE NR 194/2021 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 19 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2021 roku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów do jej przeprowadzenia

Data wytworzenia: 2021-11-24 07:37 Autor: Burmistrz Opoczna Data publikacji: 2021-11-24 07:37 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2021-11-24 Osoba modyfikująca: Włodzimierz Wroński
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-20 13:19 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy