Urząd Miejski w Opocznie

ZARZĄDZENIE NR 125/2021
BURMISTRZA OPOCZNA
z dnia 13 lipca 2021 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśnicy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 11ha ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi zarządzam, co następuje:
§ 1. Powierzam Panu Mariuszowi Biskupowi pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśnicy na okres od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Opoczna
Dariusz Kosno

Załączniki do pobrania

  • pdf Nr_125_2021.pdf [100 KB] - ZARZĄDZENIE NR 125/2021 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Kraśnicy

Data wytworzenia: 2021-07-23 10:52 Autor: Burmistrz Opoczna Data publikacji: 2021-07-23 10:52 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-23 Osoba modyfikująca: Włodzimierz Wroński
Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-20 13:19 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy