Urząd Miejski w Opocznie

UWAGA ZMIANA NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH OD DNIA 01.12.2020 R. !!!

 

Obsługę finansową Gminy prowadzi Bank Spółdzielczy w Opocznie.

 

I. Wpłat dochodów z tytułu:
-opłaty skarbowej,
-podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, środków transportu,
-opłaty adiacenckiej,
-udostępnienie danych osobowych

należy dokonywać na rachunek 84 8992 0000 0033 1931 2000 0380

II. Wpłat dochodów z tytułu:
-wieczystego użytkowania,
-przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,
-czynszu dzierżawnego,
-zajęcia pasa drogowego,
-sprzedaży mienia

należy dokonywać na rachunek 97 8992 0000 0033 1931 2000 0340

III. Wpłat dochodów z tytułu:
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych

należy dokonywać na rachunek 23 8992 0000 0033 1931 2000 0120


IV. Wpłaty wadium na rachunek 29 8992 0000 0033 1931 2000 0400

III. Wpłaty dochodów z tytułu:
-subwencji
-dotacji,
-udziałów w podatku dochodowym

dokonywać na rachunek 83 8992 0000 0033 1931 2000 0010

Data stworzenia : 2020-12-01 13:22 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2020-12-01 13:22 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-04 10:34 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński