Urząd Miejski w Opocznie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 28.03.2013r. o godz. 11.15 odbyło się otwarcie ofert w trybie zapytania o cenę na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Nr spr. 11/2013
Opoczno, dnia 03.04.2013r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

            Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 28.03.2013r. o godz. 11.15 odbyło się otwarcie ofert w trybie zapytania o cenę na Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Opocznie.

            Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę z najniższą ceną złożył Wykonawca oferty nr 1 tj.INKTON, Krzysztof Łyszczyk, ul. Mieszka I 80/302, 71 – 011 Szczecin, która uzyskała największą ilość punktów tj. 100 .

Pozostałe oferty, które podlegały ocenie:

NR OFERTY

WYKONAWCA

CENA

PUNKTACJA

2

CEZAP spółka cywilna

D. Kwiecień i R. Maciejewski

ul. M. C. Skłodowskiej 7

26 – 600 Radom

91 337,34 zł

95,31 pkt

3

Sonet, Marcin Piotrowski

ul. Dworcowa 68

05 – 070 Sulejówek

93 719,85 zł

92,89 pkt

4

 

OMEGA Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

Pl. Kościuszki 8

97-300 Piotrków Trybunalski

99 907,37 zł

87,13 pkt

 

Dziękujemy za złożenie oferty.

Do wiadomości:

- Wykonawca w/w

- Tablica ogłoszeń

- Strona internetowa

- a/a


Data wytworzenia: 2013-04-03 15:19 Autor: Badura Dariusz Data publikacji: 2013-04-03 15:19 Osoba udostępniająca na stronie: Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-03 Osoba modyfikująca: Badura Dariusz
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-20 13:19 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy