Urząd Miejski w Opocznie

ZARZĄDZENIE NR 113/2021
BURMISTRZA OPOCZNA
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Opocznie oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 2 w Opocznie

Na podstawie  art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

1. Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w/w zamówienia publicznego w składzie: Przewodnicząca: Beata Tworek Z - ca przewodniczącego: Andrzej Snopczyński Sekretarz: Danuta Urbańczyk Członek: Piotr Telus, Edyta Brzeska.

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji a w przypadku jego nieobecności lub wyłączenia przez Burmistrza - zastępca przewodniczącego.

3. Zasady i tryb pracy komisji określa regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 83/2010 Burmistrza Opoczna z dnia 07.05.2010r., zmienionym Zarządzeniem Nr 2/2011 z dnia 05.01.2011r.

4. Komisja rozpocznie prace z dniem powołania. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi po ich zatwierdzeniu przez Burmistrza Opoczna.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Opoczna
Dariusz Kosno

Załączniki do pobrania

  • pdf Nr_113_2021.pdf [100 KB] - ZARZĄDZENIE NR 113/2021 BURMISTRZA OPOCZNAz dnia 23 czerwca 2021 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p. n. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej w Opocznie oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Dworcowej 2 w Opocznie

Data wytworzenia: 2021-07-06 14:38 Autor: Burmistrz Opoczna Data publikacji: 2021-07-06 14:38 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-23 Osoba modyfikująca: Włodzimierz Wroński
Data stworzenia : 2011-02-04 10:03 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2011-02-04 10:03 Osoba udostępniająca na stronie : opoczno@radgost.com Data ostatniej modyfikacji : 2021-09-20 13:19 Osoba modyfikująca : Piotr Oleksy