Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Dokumenty do pobrania

  • pdf projekt_uchwały.pdf - PROJEKT - Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  • pdf ogloszenie.pdf - OGŁOSZENIE - Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw