Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXV sesji w dniu 16.10.2013 roku

  • pdf Nr_XXXV_351_13.pdf - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XXXV_352_13.pdf - Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/348/13 z dnia 4 października 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/338/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej Nr 107494E, ul. Włodzimierz Perzyńskiego w Opocznie na odcinku od ul. Inowłodzkiej /nowy ślad/ do Placu Kilińskiego w Opocznie

Protokoły

  • pdf Protokol.pdf - Protokół z posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Opocznie