Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXI sesji w dniu 27.04.2017 roku

Protokoły

  • pdf Sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 28 marca 2017 r.
  • pdf Komisja_1.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 24 marca 2017 r.
  • pdf Komisja_2.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 23 marca 2017 r.
  • pdf Komisja_3.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznejz dnia 23 marca 2017 r.
  • pdf Komisja_4.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 24 marca 2017 r.
  • pdf Komisja_5.pdf - Protokół z posiedzeniaKomisji Zdrowia, Opieki Społecznej Oświaty, Kulturyz dnia 22 marca 2017 r.