Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXXI sesji w dniu 16.07.2009 roku

  • pdf Nr_XXXI_274_09.pdf - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych
  • pdf Nr_XXXI_275_09.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2009
  • pdf Nr_XXXI_276_09.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym