Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXX sesji w dniu 25.10.2005 roku

  • pdf Nr_XXX_287_05.pdf - w sprawie poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Opocznie
  • pdf Nr_XXX_288_05.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • pdf Nr_XXX_289_05.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • pdf Nr_XXX_290_05.pdf - w sprawie zaciągnięcia pożyczk pomostowej i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  • pdf Nr_XXX_291_05.pdf - w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy
  • pdf Nr_XXX_292_05.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
  • pdf Nr_XXX_293_05.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych
  • pdf Nr_XXX_294_05.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Jasnogórskiej, Wojciecha Kossaka
  • pdf Nr_XXX_295_05.pdf - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/264/05 z dnia 15 czerwca 2005r w sprawie udziału mieszkańców Gminy Opoczno w kosztach bydowy urządzeń komunalnych