Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXIII sesji w dniu 30.09.2020 roku

 • pdf Nr_XXIII_249_2020.pdf - w sprawie emisji obligacji Gminy Opoczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • pdf Nr_XXIII_250_2020.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 - 2035.
 • pdf Nr_XXIII_251_2020.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020
 • pdf Nr_XXIII_252_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala"
 • pdf Nr_XXIII_253_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno narealizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
 • pdf Nr_XXIII_254_2020.pdf - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej
 • pdf Nr_XXIII_255_2020.pdf - w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Głosowania imienne

Protokoły

 • pdf Sesja.pdf - Protokół Nr XXIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 września 2020r.
 • pdf Komisja skarg.pdf - PROTOKÓŁ NR 5/2020 z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 15 września 2020 roku
 • pdf Komisja rolnictwa.pdf - PROTOKÓŁ NR 8/2020 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 września 2020r.
 • pdf Komisja rewizyjna.pdf - PROTOKÓŁ NR 8/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 września 2020r.
 • pdf Komisja komunalna.pdf - PROTOKÓŁ NR 8/2020 z posiedzenia Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 września 2020r.
 • pdf Komisja rodziny.pdf - PROTOKÓŁ NR 8/2020 z posiedzenia Komisji Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 24 września 2020r.
 • pdf Komisja budżetowa.pdf - PROTOKÓŁ NR 8/2020 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 września 2020r.
 • pdf Komisja zdrowia.pdf - PROTOKÓŁ NR 8/2020 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 września 2020r.
Data stworzenia : 2020-09-30 15:09 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2020-09-30 15:09 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-03 12:12 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska