Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLVI sesji w dniu 14.11.2014 roku

  • pdf Nr_XLVI_463_14.pdf - w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
  • pdf Nr_XLVI_464_14.pdf - w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2015 rok
  • pdf Nr_XLVI_465_14.pdf - w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Protokoły

  • pdf Protokół_sesja.pdf - Protokół z sesji Rady Miejskiej w Opocznie w dniu 28 października 2014 roku
  • pdf Protokół_1.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 21 października 2014 roku
  • pdf Protokół_2.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa w dniu 21 października 2014 roku
  • pdf Protokół_3.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury w dniu 23 października 2014 roku
  • pdf Protokół_4.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 23 października 2014 roku
  • pdf Protokół_5.pdf - Protokół z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 października 2014 roku