Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLV sesji w dniu 17.09.2010 roku

  • pdf Nr_XLV_394_10.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/173/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2007-2013
  • pdf Nr_XLV_395_10.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na 2010 rok
  • pdf Nr_XLV_396_10.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie