Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XLIV sesji w dniu 19.09.2014 roku

  • pdf Nr_XLIV_446_14.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/422/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  • pdf Nr_XLIV_447_14.pdf - w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/423/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Opoczyńskiego
  • pdf Nr_XLIV_448_14.pdf - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 - 2029
  • pdf Nr_XLIV_449_14.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2014