Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XL sesji w dniu 17.05.2010 roku

  • pdf Nr_XL_362_10.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/173/08 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Opoczno na lata 2007-2013
  • pdf Nr_XL_363_10.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2010