Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XIV sesji w dniu 9.01.2012 roku

  • pdf Nr_XIV_126_12.pdf - zmieniająca uchwałę Nr XII/104/11 z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie cen urzędowych za przewóz środkami komunikacji miejskiej