Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na IX sesji w dniu 16.07.2007 roku

  • pdf Nr_IX_75_07.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_IX_76_07.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_IX_77_07.pdf - w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Jarosława Wiktorowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_IX_78_07.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego