Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Głosowania imienne

Protokoły

  • pdf Komisja_budzetowa.pdf - Protokół Nr 3/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 8 stycznia 2019 r.
  • pdf Komisja_rodziny.pdf - Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 21 stycznia 2019 r.
  • pdf Komisja_budzetowa.pdf - Protokół Nr 4/19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług z dnia 21 stycznia 2019 r.
  • pdf Komisja_rewizyjna.pdf - Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 stycznia 2019 r.
  • pdf Komisja_komunalna.pdf - Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 22 stycznia 2019 r.
  • pdf Komisja_oswiaty.pdf - Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 23 stycznia 2019 r.
  • pdf Komisja_rolnictwa.pdf - Protokół Nr 2/19 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu z dnia 23 stycznia 2019 r.
  • pdf Sesja_IV.pdf - Protokół Nr IV/19 z sesji Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 stycznia 2019 r.