Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na I sesji w dniu 10.12.2010 roku

  • pdf Nr_I_1_10.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_I_2_10.pdf - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_I_3_10.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_I_4_10.pdf - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_I_5_10.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  • pdf Nr_I_6_10.pdf - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego