Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

  • pdf Krzysztofik_E.pdf - Ewa KRZYSZTOFIK - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Ochrony Ludności i Sportu
  • pdf Lasota_J.pdf - Jacenty LASOTA - Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
  • pdf Miązek_S.pdf - Stanisław MIĄZEK - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  • pdf Snopczyński_A.pdf - Andrzej SNOPCZYŃSKI - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
  • pdf Susik_I.pdf - Iwona SUSIK - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
  • pdf Wojciechowska_M.pdf - Marzanna WOJCIECHOWSKA - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
  • pdf Wrońska_A.pdf - Agnieszka WROŃSKA - Kierownik Zespołu ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
  • pdf Ziębicki_M.pdf - Marek ZIĘBICKI - Naczelnik Wydziału Edukacji

Zarządy Spółek

Kierownicy jednostek

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie