Urząd Miejski w Opocznie
 • ZARZĄDZENIE NR 48/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 1 marca 2021 r. 
  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno wraz udziałami w gruncie i częściach wspólnych niezbędnych do racjonalnego korzystania z budynków. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 1 marca 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 15 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 46/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 26 lutego 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 45/2021 BURMISTRZA OPOCZNA

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 44/2021 BURMISTRZA OPOCZNA

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 43/2021 BURMISTRZA OPOCZNA

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 24 lutego 2021 r. 
  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2021. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 41/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 24 lutego 2021 r. 
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2021 rok. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 40/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 24 lutego 2021 r. 
  w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 38/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 22 lutego 2021 r. 
  w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Opoczna Nr 52/2019 z dnia 21.03.2019 r. wprowadzenia Regulminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 39/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 24 lutego 2021 r. 
  w sprawie ustalenia zasad opracowywania, wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Urzędu Miejskiego w Opocznie, gminnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 37/2021 BURMISTRZA OPOCZNA

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 36/2021 BURMISTRZA OPOCZNA

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 35/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 15 lutego 2021 r. 
  w sprawie sposobu określenia w Urzędzie Miejskim w Opocznie proporcji (prewspółczynnika) wykorzystania nabywanych towarów  i  usług oraz wysokości współczynnika proporcji  na rok 2020 dla celów korekty podatku odliczonego w 2020r. oraz zastosowania proporcji oraz współczynnika proporcji za 2021r. do odliczenia podatku naliczonego VAT w 2021r. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 33/2021 BURMISTRZA OPOCZNA

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 34/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 15 lutego 2021 r. 
  w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród dla Zastępców Burmistrza oraz Skarbnika Gminy 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 32/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 8 lutego 2021 r. 
  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do wydzierżawienia 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 31/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 3 lutego 2021 r. 
  w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Opoczna nr 194/2021 z dnia 30 grudnia 2020 r. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 30/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 1 lutego 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 29 stycznia 2021 r. 
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2021 rok 

  Więcej
Data stworzenia : 2020-12-02 11:13 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2020-12-02 11:13 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-02 11:22 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz