Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zarządzenia Burmistrza Opoczna - Rok 2019

  • pdf Nr_1_2019.pdf - w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
  • pdf Nr_2_2019.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
  • pdf Nr_3_2019.pdf - w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Opoczna do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy Opoczno
  • pdf Nr_4_2019.pdf - w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie
  • pdf Nr_5_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 20 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
  • pdf Nr_6_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości w obrębie 7 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
  • pdf Nr_7_2019.pdf - w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obr. 23 m. Opoczno oraz zatwierdzenia Regulaminu przetargu
  • pdf Nr_8_2019.pdf - w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego ora klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno
  • pdf Nr_9_2019.pdf - w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Opoczno
  • pdf Nr_10_2019.pdf - w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Opoczno oraz sprzedaży ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynków.