Urząd Miejski w Opocznie
  • pdf Obwieszczenie.pdf - Zarząd Województwa Łódzkiegoogłasza, że udostępnia społeczeństwuprojekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna

Wyniki wstępnej kwalifikacji do Projektu „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno”

Lp.

Nr ewidencyjny

Wstępna kwalifikacja do Projektu

1.

OŚ.605.75.1.2019

NIE

2.

OŚ.605.75.2.2019

TAK

3.

OŚ.605.75.3.2019

TAK

4.

OŚ.605.75.4.2019

REZYGNACJA

5.

OŚ.605.75.5.2019

TAK

6.

OŚ.605.75.6.2019

NIE

7.

OŚ.605.75.7.2019

TAK

8.

OŚ.605.75.8.2019

TAK

9.

OŚ.605.75.9.2019

TAK

10.

OŚ.605.75.10.2019

TAK

11.

OŚ.605.75.11.2019

TAK

12.

OŚ.605.75.12.2019

TAK

13.

OŚ.605.75.13.2019

TAK

14.

OŚ.605.75.14.2019

TAK

15.

OŚ.605.75.15.2019

TAK

16.

OŚ.605.75.16.2019

TAK

17.

OŚ.605.75.17.2019

TAK

18.

OŚ.605.75.18.2019

TAK

19.

OŚ.605.75.19.2019

TAK

20.

OŚ.605.75.20.2019

TAK

21.

OŚ.605.75.21.2019

TAK

22.

OŚ.605.75.22.2019

TAK

23.

OŚ.605.75.24.2019

TAK

24.

OŚ.605.75.25.2019

NIE

25.

OŚ.605.75.26.2019

TAK

26.

OŚ.605.75.27.2019

TAK

27.

OŚ.605.75.28.2019

TAK

28.

OŚ.605.75.29.2019

TAK

29.

OŚ.605.75.30.2019

TAK

30.

OŚ.605.75.31.2019

TAK

31.

OŚ.605.75.32.2019

TAK

32.

OŚ.605.75.33.2019

NIE

33.

OŚ.605.75.34.2019

TAK

34.

OŚ.605.75.35.2019

NIE

35.

OŚ.605.75.36.2019

REZYGNACJA

36.

OŚ.605.75.37.2019

TAK

37.

OŚ.605.75.38.2019

TAK

38.

OŚ.605.75.39.2019

TAK

39.

OŚ.605.75.40.2019

TAK

40.

OŚ.605.75.41.2019

NIE

41.

OŚ.605.75.42.2019

TAK

42.

OŚ.605.75.43.2019

TAK

43.

OŚ.605.75.44.2019

TAK

44.

OŚ.605.75.45.2019

NIE

45.

OŚ.605.75.46.2019

TAK

46.

OŚ.605.75.48.2019

TAK

47.

OŚ.605.75.49.2019

TAK

48.

OŚ.605.75.50.2019

TAK

49.

OŚ.605.75.51.2019

TAK

50.

OŚ.605.75.52.2019

TAK

51.

OŚ.605.75.53.2019

TAK

52.

OŚ.605.75.54.2019

TAK

53.

OŚ.605.75.55.2019

TAK

54.

OŚ.605.75.56.2019

TAK

55.

OŚ.605.75.57.2019

TAK

56.

OŚ.605.75.58.2019

TAK

57.

OŚ.605.75.59.2019

TAK

58.

OŚ.605.75.60.2019

TAK

59.

OŚ.605.75.61.2019

TAK

60.

OŚ.605.75.62.2019

TAK

61.

OŚ.605.75.63.2019

NIE

62.

OŚ.605.75.64.2019

TAK

63.

OŚ.605.75.65.2019

TAK

64.

OŚ.605.75.66.2019

TAK

65.

OŚ.605.75.67.2019

TAK

66.

OŚ.605.75.68.2019

TAK

67.

OŚ.605.75.69.2019

TAK

68.

OŚ.605.75.70.2019

TAK

69.

OŚ.605.75.71.2019

NIE

70.

OŚ.605.75.72.2019

TAK

71.

OŚ.605.75.73.2019

TAK

72.

OŚ.605.75.74.2019

TAK

73.

OŚ.605.75.76.2019

TAK

74.

OŚ.605.75.77.2019

TAK

Burmistrz Opoczna informuje, że nabór deklaracji w Programie
„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła  w Gminie Opoczno”
zostaje przedłużony do 31 grudnia 2019 roku

W ramach programu mieszkańcy mogą wymienić:
•        Kocioł węglowy na kocioł gazowy (gaz ziemny lub płynny)
•        Kocioł węglowy na kocioł na biomasę
•        Kocioł węglowy na kocioł zgazowujący drewno
•        Kocioł gazowy na kocioł na biomasę
•        Kocioł gazowy na kocioł zgazowujący drewno
•        Kocioł olejowy na kocioł na biomasę
•        Kocioł olejowy na kocioł zgazowujący drewno
•        Kocioł olejowy na kocioł gazowy na gaz ziemny (w przypadku kotła olejowego co najmniej 10-cio letniego)
•        Kocioł węglowy, gazowy lub olejowy na powietrzną elektryczną pompę ciepła.

Więcej informacji można  uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 44 786 01 18 jak również korzystając z poczty elektronicznej pod adresem  nowypiec@um.opoczno.pl

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Opocznie w Wydziale Ochrony Środowiska budynek A, parter, pokój nr A3  oraz w formie elektronicznej (skan wniosku) za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej nowypiec@um.opoczno.pl jak również mogą być przesłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Administracji Publicznej (e PUAP) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Załączniki

Data stworzenia : 2019-10-29 12:56 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-10-29 12:56 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-09 13:53 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński