Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

I Zastępca Burmistrza Opoczna

Nazwisko i Imię: Zbigniew Sobczyk
Tel: +48 44 786 01 00
E-mail: zbigniew.sobczyk@um.opoczno.pl
 

II Zastępca Burmistrza Opoczna

 

Nazwisko i Imię: Anna Zięba
Tel: +48 44 786 01 00
E-mail: anna.zieba@um.opoczno.pl