Urząd Miejski w Opocznie

Informujemy, że Gmina Opoczno zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100 % kosztów kwalifikowanych. W związku z powyższym niezbędne jest pozyskanie informacji dotyczących ilości posiadanych przez rolników odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj.: folii rolniczych (po kiszonkach), siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Prosimy rolników zainteresowanych udziałem w programie, posiadających ww. odpady o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Opocznie, Wydział Ochrony Środowiska, budynek A, pokój nr A2 (parter), celem udzielenia niezbędnych informacji (wypełnienie oświadczenia) do 29 listopada 2019 r.  Formularze oświadczeń można pobrać u sołtysa danej miejscowości, jak również na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.opoczno.pl, w zakładce: aktualności.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Opoczno przekaże do wiadomości szczegółowe zasady odbioru odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Program przewidywany jest do realizacji w roku 2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 786 01 20

Data stworzenia : 2019-11-19 15:51 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-11-19 15:51 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2020-06-09 13:53 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński