Urząd Miejski w Opocznie

Wydziały/Zespoły Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wydział Promocji i Kultury

Wydział  mieści się w na pl. Kościuszki 16 (wejście B).

Główne zadania wydziału to: organizacja uroczystości i imprez o charakterze promocyjno-kulturalnym, społeczno-gospodarczym i sportowo-rekreacyjnym, współpraca z zagranicą, współpraca z mediami, ścisła współpraca z komórkami administracji rządowej i pozarządowej w zakresie promowania gminy w kraju i poza jego granicami, nadzór i współpraca z placówkami kulturalnymi, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca z sektorem prywatnym (opoczyńskimi firmami), obsługa punktu konsultacyjno-doradczego dla opoczyńskich przedsiębiorców, obsługa strony internetowej Opoczna, organizacja udziału w targach, wystawach i pokazach gospodarczych, inwestycyjnych oraz promocyjnych, organizacja szkoleń i konferencji, przygotowanie i udostępnianie materiałów promocyjnych o mieście i gminie, organizacja spotkań biznesowych, udział w konkursach, projektach badawczych itp., wspieranie inicjatyw środowiskowych, podejmowanie działań mających na celu poprawę wyglądu miasta i gminy, działania na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki w Gminie Opoczno. Jak również prowadzenie zespołu boisk „Orlik 2012” przy ul. Kossaka i ul. M.C. Skłodowskiej.


Data wytworzenia: 2019-01-02 08:48 Autor: Włodzimierz Wroński Data publikacji: 2019-01-02 08:48 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-06 Osoba modyfikująca: Tomasz Stańczyk
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-01-02 08:23 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-01-02 08:23 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-02 08:32 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński