Urząd Miejski w Opocznie

Wydziały/Zespoły Urzędu Miejskiego w Opocznie

Biuro Rady


Biurem Rady Miejskiej kieruje Sekretarz Miasta
Biuro mieści się w budynku Głównym /na parterze/
tel. (+48 44) 786 01 09

Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:

 • Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji;
 • Prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej;
 • Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie przygotowania materiałów będących przedmiotem obrad sesji i posiedzeń komisji, w tym projektów uchwał Rady Miejskiej;
 • Przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do organów nadzoru oraz innych organów, instytucji i jednostek, których uchwały dotyczą;
 • Przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego;
 • Prowadzenie spraw z zakresu załatwiania skarg, wniosków i petycji należących do właściwości Rady Miejskiej;
 • Przygotowywanie projektów planów pracy Rady Miejskiej i jej komisji;
 • Udostępnianie do publicznego wglądu uchwał i protokołów Rady Miejskiej;
 • Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych;
 • Prowadzenie spraw związanych z wyborami przez Radę Miejską ławników sądowych;
 • Obsługa, we współpracy z informatykami, programu e-sesja w trakcie posiedzeń Rady Miejskiej oraz jej komisji.

Data wytworzenia: 2019-01-02 08:51 Autor: Włodzimierz Wroński Data publikacji: 2019-01-02 08:51 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-15 Osoba modyfikująca: Tomasz Stańczyk
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-01-02 08:23 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-01-02 08:23 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-02 08:32 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński