Urząd Miejski w Opocznie
 • ZARZĄDZENIE NR 166/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 21 września 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego   w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  na realizację zadania p.n.: Przebudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Partyzantów od ul. Świerkowej do ul. Brzozowej dł. ok. 660m. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 165/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 21 września 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji  na realizację zadania p.n.: Budowa ul. Słonecznej dł. 271 m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143 m w Opocznie 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 164/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 20 września 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na realizację zadania p.n.: Przebudowa przejść dla pieszych w Opocznie w formule "zaprojektuj i wybuduj" 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 163/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 13 września 2021 r. 
  w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno służebnością przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 162/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 13 września 2021 r. 
  w sprawie nabycia na rzecz Gminy Opoczno prawa własności  nieruchomości gruntowej  położonej w obr. 10 m. Opoczno

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 159/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 8 września 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 158/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 2 września 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego   w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na realizację zadania p.n.: Utwardzenie kostką brukową placu przy Urzędzie Miejskim w Opocznie 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 157/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 1 września 2021 r. 
  w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użyczenie i wydzierżawienia. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 156/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 31 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2021 rok. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 155/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 24 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w obr. Sołek

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 154/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 26 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz udziału w nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonych w obr. 12 m. Opoczna 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 153/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 24 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 6 m. Opoczno oraz zatwierdzenia  Regulaminu przetargu 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 152/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 19 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opoczno za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR  151/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 19 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie: uchylenia w części zarządzenia nr 133/2021 Burmistrza Opoczna z dnia 29 lipca 2021 roku. 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 150/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 17 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego   w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na realizację zadania p.n.: Przebudowa ul. Westerplatte 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 149/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 16 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu  dla osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno 

  Więcej
 • ZARZĄDZENIE NR 148/2021 BURMISTRZA OPOCZNA 
  z dnia 16 sierpnia 2021 r. 
  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu  dla osoby zatrudnionej na stanowisku Zastępcy Dyrektora  w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym  w Urzędzie Miejskim w Opocznie 

  Więcej
Data stworzenia : 2020-12-02 11:13 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2020-12-02 11:13 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2020-12-02 11:22 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz