Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wydziały/Zespoły Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wydział mieści się w budynku "E"
Do zakresu działania tej komórki należy m.in.:

  • wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego, drogowego przewozu osób,
  • opracowywanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych planów wynikających z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym,
  • prowadzenie spraw związanych z nadaniem numerów porządkowych nieruchomościom oraz nazewnict placów i ulic,
  • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów,

Data wytworzenia: 2019-01-02 08:52 Autor: Włodzimierz Wroński Data publikacji: 2019-01-02 08:52 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-03 Osoba modyfikująca: Włodzimierz Wroński