Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Oświadczenie majątkowe Burmistrza Opoczna Jana Wieruszewskiego

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie Jana Macierzyńskiego

Oświadczenia radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Baran Paweł

Budzyński Andrzej

Dąbrowski Józef

Figura Jadwiga

Jóżwik Piotr

Kądziela Rafał

Klimek Janusz

Ksyta Marek

Łączek Eugeniusz

Pacan Andrzej

Pęczek Janina

Podlewski Andrzej

Rożenek Andrzej

Róg Ewa

Stępień Jan

Wacławiak Barbara

Wijata Jerzy

Wiktorowicz Jarosław

Wijciechowski Zdzisłąw

Wołkiewicz Wiesław