Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Nabór na wolne stanowisko Podinspektora w Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

Nabór na wolne stanowisko - Główny Księgowy

 • pdf Informacja-wynik.pdf - INFORMACJA KIEROWNIKA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY OPOCZNO O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 • pdf informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na wolnestanowisko Główny Księgowy w Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczn
 • pdf Ogłoszenie.pdf - Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Opocznoogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy
 • pdf Zarządzenie.pdf - Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędniczei kierownicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

Nabory na wolne stanowiska pracy - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

 • pdf Zarządzenie.pdf - Zarządzenie Nr 1/2016 Pełnomocnika do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnejgminy Opoczno pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno z dnia 04 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierowniczew Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno
 • pdf Zarządzenie_Nr_2.pdf - Zarządzenie Nr 2/2016 Pełnomocnika do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno z dnia 15.04.2016 r.
 • pdf Zarzadzenie_Nr_3.pdf - Zarządzenie Nr 3/2016 Pełnomocnika do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno
 • pdf Konkurs_1.pdf - Pełnomocnik do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno podnazwą Centrum usług Wspólnych Gminy Opocznoogłasza nabór na wolne stanowisko - podinspektor
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne
 • pdf Informacja_2.pdf - Informacja o wyniku naboru
 • pdf Konkurs_2.pdf - Pełnomocnik do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno podnazwą Centrum usług Wspólnych Gminy Opoczno ogłasza nabór na stanowisko - podinspektor - UNIEWAŻNIONY
 • pdf Konkurs_3.pdf - Pełnomocnik do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno podnazwą Centrum usług Wspólnych Gminy Opocznoogłasza nabór na wolne stanowisko - podinspektor
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne
 • pdf Informacja_2.pdf - Informacja o wyniku naoboru
 • pdf Konkurs_4.pdf - Pełnomocnik do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno podnazwą Centrum usług Wspólnych Gminy Opocznoogłasza nabór na wolne stanowisko - podinspektor
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne
 • pdf Informacja_2.pdf - Informacja o wyniku naboru
 • pdf Konkurs_5.pdf - Pełnomocnik do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno podnazwą Centrum usług Wspólnych Gminy Opocznoogłasza nabór na wolne stanowisko - podinspektor
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne
 • pdf Informacja_2.pdf - Informacja o wyniku naboru
 • pdf Konkurs_6.pdf - Pełnomocnik do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno podnazwą Centrum usług Wspólnych Gminy Opoczno ogłasza nabór na wolne stanowisko - inspektor - UNIEWAŻNIONY
 • pdf Konkurs_7.pdf - Pełnomocnik do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno podnazwą Centrum usług Wspólnych Gminy Opocznoogłasza nabór na wolne stanowisko - podinspektor
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne
 • pdf Informacja_2.pdf - Informacja o wyniku naboru
 • pdf Konkurs_8.pdf - Pełnomocnik do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno podnazwą Centrum usług Wspólnych Gminy Opocznoogłasza nabór na wolne stanowisko - Główny Księgowy
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne
 • pdf Informacja_2.pdf - Informacja o wyniku naboru
 • pdf Konkurs_9.pdf - Pełnomocnik do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno podnazwą Centrum usług Wspólnych Gminy Opocznoogłasza nabór na wolne stanowisko - referent
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne
 • pdf Informacja_2.pdf - Informacja o wyniku naboru
 • pdf Konkurs_10.pdf - Pełnomocnik do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno podnazwą Centrum usług Wspólnych Gminy Opocznoogłasza nabór na stanowisko - inspektor
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne
 • pdf Informacja_2.pdf - Informacja o wyniku naboru
 • pdf Konkurs_11.pdf - Pełnomocnik do spraw utworzenia i organizacji jednostki organizacyjnej gminy Opoczno pod nazwą Centrum usług Wspólnych Gminy Opoczno ogłasza nabór na stanowisko - podinspektor
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne
 • pdf Informacja_2.pdf - Informacja o wyniku naboru