Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

  • pdf Informacja.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownicze
  • pdf AiK.2110.9.2019.pdf - Informacja o osobach spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf AiK.2110.9.2019.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie
  • pdf Klauzula.pdf - Klauzula informacyjna o danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Opocznie
  • pdf Oświadczenie.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych